Нүд нээх булчин чангалах мэс засал

Нүд нээх булчин чангалах мэс засал Нүд нээх булчин чангалах мэс засал

Нүд нээх булчин чангалах мэс засал

Унжуу нүд болон ядарсан харагдах нүд

Унжуу нүд болон
ядарсан харагдах нүд!

 • Хугацаа
  Хугацаа

  1-1:30 цаг

 • Оёдол авах
  Оёдол авах

  7 хоногийн дараа

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  Шаардлагагүй

 • Зүсэлт хийх хэсэг
  Зүсэлт хийх хэсэг

  Нүд

 • Солонгост байх хугацаа
  Солонгост байх хугацаа

  7 хоног

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Түр нойрсуулалт, Хэсэгчилсэн

Зүсэлттэй нүд нээх булчин чангалах
мэс заслын онцлогууд

Вонжин эмнэлэг нь сорви үлдэлт бага, хавдар бага хамгийн дэвшилтэт аргыг хэрэглэдэг.

 • Цоглог
  гэрэлтсэн
  нүд

 • Нүдний
  үрчлээг
  засах

 • Духны
  үрчлээнэээс
  урдчилан
  сэргийлэх

 • Бүх унжсан
  нүдийг
  засах
  боломжтой

 • Зузаан
  давхрааг
  нимгэн
  төрөлхийн мэт
  харагдуулах

VS
 • Нүд нээх булчин чангалах
  мэс засал (Зүсэлттэй арга)

 • Мэс засал хийлгэх тохиромжтой нүд
  Бүх төрлийн нүд

 • Өөх авах
  Өөх авах боломжтой

 • Засалтын хэмжээ
  Том хэмжээтэй засах

 • Мэс заслын дараах хавдалт
  Хавдана

 • Сорви
  Бага зэрэг сорви тогтох

 • Нүд нээх булчин чангалах мэс
  засал(Зүсэлтгүй арга)

 • Мэс засал хийлгэх тохиромжтой нүд
  Нимгэн зовхитой нүд

 • Өөх авах
  Өөх авах боломжгүй

 • Засалтын хэмжээ
  Бага хэмжээтэй засах

 • Мэс заслын дараах хавдалт
  Бага

 • Сорви
  Бараг нүдэнд харагдахгүй

Нүд нээх булчин чангалах- Зүсэлтгүй арга

Нүд нээх булчин чангалах зүсэлтгүй арга?

Энэхүү мэс ажилбар нь зүсэлтгүйгээр нүдний хэлбэр засах буюу нүд нээх, хаах булчинг чангалж засдаг арга юм.
Энэхүү арга нь шарх сорви, хавдалт бага байдгаараа давуу бөгөөд нойрмог ядруу нүдийг цоглог гэрэлтсэн харагдуулдаг.
Гэхдээ энэхүү арга нь нимгэн зовхитой хүмүүс хийлгэхэд тохиромжтой байдаг.


Том & Гэрэлттсэн нүд
Хүүхэн харааны харагдах
хэмжээ өөр

Creates incision lines across the surface

Цэг гарган утсаар
тогтооно

Зүсэлтгүй нүд нээх булчин чангалах мэс заслын
өмнө & дараах зураг

 • Мэс заслын арга : Нүд нээх булчин чангалах(зүсэлттгүй)

  Нүд нээх булчин чангалах(зүсэлттгүй) сумны дүрс
 • Мэс заслын арга : Нүд нээх булчин чангалах(зүсэлттгүй)

  Нүд нээх булчин чангалах(зүсэлттгүй) сумны дүрс
 • Мэс заслын арга :
  Нүд нээх булчин чангалах(зүсэлттгүй)

  Нүд нээх булчин чангалах(зүсэлттгүй) сумны дүрс
 • Мэс заслын арга :
  Нүд нээх булчин чангалах(зүсэлттгүй) + сэтэлгээ

  Нүд нээх булчин чангалах(зүсэлттгүй) + сэтэлгээ сумны дүрс