Хамрын нуруу засах мэс засал

Хамрын нуруу засах мэс засал Хамрын нуруу засах мэс засал

Намхан хамрын мэс засал

Aesthetics balance of the face & Natural Look

Нүүрний зөв хэмжээ
& Төрөлхийн мэт харагдах

 • Хугацаа
  Хугацаа

  1цаг ~ 1цаг 30мин

 • Оёдол авах
  Оёдол авах

  1 ~ 2 долоо хоногийн дараа

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  Шаардлагагүй

 • Эдгэрэх явц
  Эдгэрэх явц

  Оёдол авхуулсны дараа
  энгийн амьдралд орох

 • Эмчилгээ
  Эмчилгээ

  3 удаа

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Нойрсуулах

Намхан хамрын мэс засал
(Хамрын нуруу өндөрсгөх)

гэж юу вэ?

Хамрын нуруу нь нүүрний гоо зүйн тэнцвэрт хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.
Хамар өндөрсгөх нь хамрын бүтэц, хэлбэрийг засах зорилготой мэс заслын нэг төрөл юм.
Энэхүү мэс ажилбар нь нүүрний төрхтэй зохицох хэлбэр, хэмжээ пропорционалийг тааруулан
хамрыг өндөрсгөн тэгшлэх арга бөгөөд хамгийн түгээмэл хийгддэг хамрын мэс засал юм.

 • Нүүрний зөв
  баланс

 • Өөрийн мэт
  харагдах

 • Нүүрний
  зохицол

Намхан хамар
(Хамрын нуруу өндөрсгөх)
мэс заслын арга

Хамрын нурууг хувь хүний онцлогт тохируулан загвар гаргаад хиймэл эд ашиглан өндөрлөнө.
Дараа нь өөрийн биеийн мөгөөрс ашиглан үзүүр дээр нь суулгаж өгнө.

Мэс заслын арга

Хамрын мэс заслын арга

 • Ideal Method of Rhinoplasty
 • Ideal Method of Rhinoplasty

Хамрын урт ба өндөр Нүүрний бүтцийн харьцааг харгалзан хамрын урт ба өндрийг мэс заслын
өмнө урьдчилан тодорхойлно.

Хамрын нуруу Арьсны зузаан, хамрын ясны хэмжээнээс шалтгаалан хиймэл эдийг сонгож өгнө.
Мэс заслын өмнө өвчтөнд тохирох хамгийн сайн хиймэл эдийг сонгоно.

Хамрын үзүүр Өөрийн мөгөөрсийг суулган фасцаар дахин нэг удаа боож өгнө.
Ингэснээр гэрэлтэх улайх үзэгдлээс сэргийлдэг.
Хамрын үзүүр хамрын нурууг бодвол бага зэрэг дээшээ байвал эгц урдаас болон
хажуу талаас харахад зөв төрхтэй харагдуулж чаддаг.

Өмнө & Дараа