Дахин мэс засал

Дахин мэс засал Дахин мэс засал

Дахин мэс засал

Дахин мэс заслаар өөрийн хүссэн үр дүнд хүрэх

Дахин мэс заслаар
өөрийн хүссэн үр дүнд хүрэх

 • Хугацаа
  Хугацаа

  Мэс заслын төрлөөс шалтгаална

 • Оёдол авах
  Оёдол авах

  7 хоногийн дараа

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  Шаардлагагүй

 • Зүсэлт хийх хэсэг
  Зүсэлт хийх хэсэг

  Нүд

 • Солонгост байх хугацаа
  Солонгост байх хугацаа

  7 хоног

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Түр нойрсуулалт, Хэсэгчилсэн

Дахин мэс засал гэж юу вэ?

Өмнөх мэс заслаар бүрэн үр дүнд хүрч чадаагүй, мөн хэлбэр хэмжээ
хоёр өөр болсон тохиолдолд давтан мэс засал хийлгэх боломжтой.
Ихэнхдээ хоёр нүдний хэлбэр өөр, давхрааны хэмжээ том, 
давхраа байхгүй болсон зэрэг тохиолдлуудад хийгддэг. 
Дахин мэс засал хийлгэх тохиолдолд мэргэжлийн туршлагатай эмч
эмнэлэгт хандах нь чухал.

 • Нягт нарийн
  хэлбэр
  хэмжээ

 • Зөв төрх

 • Зөв нүдний
  харьцаа

 • Сэтгэлд
  хүрсэн үр
  дүн

Дахин мэс заслын төрөл

 • Төрөл 1 : Тод сорвитой тохиолдолд

  Тод сорвитой тохиолдолд сумны дүрс

  Өмнөх давхрааны сорви тод үлдсэн бол тэр хэсгийг тайрч аван дахин шинэ давхраа хийгдэнэ. (Гэхдээ арьсны хүрэлцэх хэмжээ бага тохиолдолд мэс засал хийгдэх боломжгүй байх магадлалтай)

 • Төрөл 2 : Хэт зузаан давхраа

  Хэт зузаан давхраа сумны дүрс

  Давхрааны хэмжээ хэт зузаан тохиолдолд дахин мэс засал хийн нимгэн болгож засна.

 • Төрөл 3 : Давхрааны хэлбэр өөр тохиолдол

  Давхрааны хэлбэр өөр тохиолдол сумны дүрс

  Хоёр нүдний давхраа харилцан адилгүй болж хоёр өөр байх тохиодолд нүдний хэлбэрыг адил болгох зорилготой дахин мэс засал хийгддэг.

 • Төрөл 4 : Давхрааны хэлбэр засах

  Давхрааны хэлбэр засах сумны дүрс

  Өмнөх мэс заслын үр дүн таалагдахгүй дахин давхраа хийлгэхийг хүссэн тохиолдолд давтан мэс засал хийгдэнэ. Энэ тохиолдолд эмчээс зөвлөгөө авсны дараа ямар хэлбэрээр яаж хийгдэхийг шийднэ.