Дахин мэс засал

Дахин мэс засал Дахин мэс засал

Дахин мэс засал

Дахин мэс заслаар өөрийн хүссэн үр дүнд хүрэх

Дахин мэс заслаар
өөрийн хүссэн үр дүнд хүрэх

 • Хугацаа
  Хугацаа

  Мэс заслын төрлөөс шалтгаална

 • Оёдол авах
  Оёдол авах

  7 хоногийн дараа

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  Шаардлагагүй

 • Зүсэлт хийх хэсэг
  Зүсэлт хийх хэсэг

  Нүд

 • Солонгост байх хугацаа
  Солонгост байх хугацаа

  7 хоног

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Түр нойрсуулалт, Хэсэгчилсэн

Дахин мэс засал гэж юу вэ?

Өмнөх мэс заслаар бүрэн үр дүнд хүрч чадаагүй, мөн хэлбэр хэмжээ
хоёр өөр болсон тохиолдолд давтан мэс засал хийлгэх боломжтой.
Ихэнхдээ хоёр нүдний хэлбэр өөр, давхрааны хэмжээ том, 
давхраа байхгүй болсон зэрэг тохиолдлуудад хийгддэг. 
Дахин мэс засал хийлгэх тохиолдолд мэргэжлийн туршлагатай эмч
эмнэлэгт хандах нь чухал.

 • Нягт нарийн
  хэлбэр
  хэмжээ

 • Зөв төрх

 • Зөв нүдний
  харьцаа

 • Сэтгэлд
  хүрсэн үр
  дүн

Дахин мэс заслын төрөл