Эмч нарын бүрэлдэхүүн

Вонжины эмчийн
бүрэлдэхүүн & технологи
#Тосох, хүргэх үйлчилгээ
#Гадаад үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл өгөх хэсэг
#Мэс заслын дараах эмчилгээний хөтөлбөр

Мэргэжлийн мэс засалч, эмч нарын танилцуулга

 • Moon Seok Kang Moon Seok Kang
 • Jang Woo Park Jang Woo Park
 • Jin Seok Kang Jin Seok Kang
 • Kyu Hee Kim Kyu Hee Kim
 • Young Eun Kim Young Eun Kim
 • Young Bae Kim Young Bae Kim
 • Ji Soo Kim Ji Soo Kim
 • Jong Chul Park Jong Chul Park
 • Chan Yeong Park Chan Yeong Park
 • Hyo Hyeon Seok Hyo Hyeon Seok
 • Yuri Son Yuri Son
 • Kyeong Pil Shin Kyeong Pil Shin
 • Se Young Oh Se Young Oh
 • Ki Jeung Won Ki Jeung Won
 • You Young Sun Young Sun You
 • Sun Ku Lee Sun Ku Lee
 • Young Rong Lee Young Rong Lee
 • Joo Heon Lee Joo Heon Lee
 • Jun Ho Choi Jun Ho Choi
 • Jun Han Jun Han
 • Ik Jin Ho Ik Jin Ho
 • Yoon Ju Hwang Yoon Ju Hwang
 • Choi Sung Hoon Choi Sung Hoon
 • Woong Kyu Choi Woong Kyu Choi
 • Moon Seok Kang

  Moon Seok Kang

  • Plastic surgeon
  • Summa Cum Laude graduate from the school of medicine of SoonChunHyang
   University.
  • Adjunct professor of SoonChunHyang University Hospital.
  • Awarded as the top medical resident from the Korean Society of Plastic
   and Reconstructive Surgeons.
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS).
  • Steering Committee member of KSPRS’s Anti-aging plastic surgery
   research society.
  • Member of KSPRS’s Rhinoplasty research society.
  • Steering Committee member of KSPRS’s Filler, Thread research society.
  • Steering Committee member of Information & Communication of Korean
   Society for Aesthetic Plastic Surgery.
  • Academician of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
  • Member of the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery.
  • Member of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association.
  • Member of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery.
  • Member of American Society of Plastic Surgeons (ASPS).
 • Jang Woo Park

  Jang Woo Park

  • Plastic surgeon
  • Graduated from the school of medicine of SoonChunHyang University.
  • Full-time doctor of SoonChunHyang University’s Cheonan Hospital.
  • Adjunct professor of SoonChunHyang University Hospital.
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS).
  • Member of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery.
  • Member of the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery.
  • Member of the Korean Society of Reconstructive Hand Surgery.
  • Academician of Research Society for eye surgery.
 • Jin Seok Kang

  Jin Seok Kang

  • Youngseok High School Attached to the College of Education of Dongguk University
  • Soonchunhyang University
  • Soonchunhyang University Graduate School
  • Intern at Soonchunhyang University Hospital, Seoul
  • Plastic Surgery Resident at Soonchunhyang University Hospital, Seoul
  • Full time doctor and assistant administrator of Breast surgery at Soon Soonchunhyang University Hospital, Seoul
  • Member of Korean Society for Plastic Surgery
  • Member of Research Society for Breast Surgery
  • Member of Korean Medical Practitioners Associations
  • Member of Korean Society for aesthetic plastic surgery
 • Kyu Hee Kim

  Kyu Hee Kim

  • Plastic surgeon.
  • Member of Korean Medical Association.
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS).
  • Member of the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery.
  • Member of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association.
  • Member of the Research Society for Breast Surgery.
  • Trainee from the University of Texas Southwestern Medical Center, USA.
 • Young Eun Kim

  Young Eun Kim

  • Plastic surgeon
  • Graduated from Seoul National University College of Medicine
  • Seoul National University Hospital Intern
  • Seoul National University Hospital Resident
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgeons
  • Member of the Research Society for Breast Surgery
  • (Former) Bongbong Plastic Surgery
 • Yong Bae Kim

  Yong Bae Kim

  • Plastic surgeon.
  • Medical doctor of Yonsei University’s School of Medicine.
  • Head professor of SoonChunHyang University’s Plastic Surgery Class.
  • Chairman of the board of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS).
  • Auditor of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
  • Training director of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
  • Finance director of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
  • Executive director of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
  • Chairman of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association’s Science Committee.
  • Director of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association’s Science Committee.
  • Scholarship director of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association’s Science Committee.
  • Chairman of the Research Society for eye surgery.
 • Ji Soo Kim

  Ji Soo Kim

  • Plastic surgeon
  • Graduated from Chung-Ang University College of Medicine
  • Training at Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Member of the Research Society for Eye Surgery at Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Member of the Korean Society for Minimally Invasive Plastic Surgery
  • (Former) Apgujeong Y&T Plastic Surgery
  • (Former) Head of Plastic Surgery Clinic, Guro Seongshim Hospital
  • (Former) ING Plastic Surgery
 • Jong Chul Park

  Jong Chul Park

  • Wonjin Dental Clinic
  • Orthognathic contour specialist and maxillofacial surgeon
  • Graduated from Seoul National University College of Dentistry
  • Seoul National University Graduate School of Dentistry, Master of Oral and Maxillofacial Surgery
  • Seoul National University Graduate School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ph.D.
  • Seoul National University Dental Hospital Internship Completion
  • Seoul National University Dental Hospital Oral and Maxillofacial Surgery Resident Completion
  • Korean Society of Oral and Maxillofacial Surgery Specialist
  • Approved by the Korean Society of Maxillofacial Plastic Surgeons
 • Chan Yeong Park

  Chan Yeong Park

  • Plastic surgeon
  • Graduated from Seoul National University College of Medicine
  • Seoul National University Hospital Intern
  • Seoul National University Hospital major
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Member of the Korean Association of Plastic Surgeons
  • Member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgeons
  • Member of the Korean Academy of Craniofacial Plastic Surgeons
  • Member of KSPRS’s Eye surgery research society
  • Member of KSPRS’s Rhinoplasty research society
  • Member of Botulinum Toxin-Filler-Thread Academic Association for the Korean Plastic & Reconstructive Surgeon
  • Member of KSPRS's Anti-aging research society
  • Member of KSPRS's Minimally Invasive Plastic Surgeons
  • Former Regen Plastic Surgery
  • Former Top Class Plastic Surgery
  • Former G&G Hospital
 • Hyo Hyeon Seok

  Hyo Hyeon Seok

  • Plastic surgery specialist
  • Graduated from Seoul National University of Medicine
  • Former intern and medical resident at Seoul National University Hospital
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Member of Korean Plastic Surgery Medical Association
  • Member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Former Ive Plastic Surgery
 • Yuri Son

  Yuri Son

  • Plastic surgery specialist
  • Former Kangdong Sungsim Hospital
  • Former Seoul Medical Center
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgeons
  • Member of the Korean Society of Breast Plastic Surgeons
  • Member of the Korean Association of Clinical Plastic Surgeons
 • Kyeong Pil Shin

  Kyeong Pil Shin

  • Family Medicine Specialist
  • Graduated from Pusan National University College of Medicine
  • Graduated from Pusan National University
  • Pusan National University Hospital Intern
  • Pusan National University Hospital Resident
  • Pusan National University Hospital Family Medicine Specialist
 • Se Young Oh

  Se Young Oh

  • Anesthesiologist
  • Graduated from Yonsei University.
  • Master’s degree at Yonsei University Medical School
  • Former intern and medical resident at Severance Hospital
  • Member of the Korean Anesthesiology Association
  • Member of the Korean Society of Cardiothoracic and Vascular Anesthesiologists
 • Ki Jeung Won

  Ki Jeung Won

  • Plastic surgeon
  • Doctor of Medicine
  • Outpatient Professor, Department of Plastic Surgery, Soonchunhyang University
  • Member of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Member of the International Society of Plastic Surgeons
  • Member of Oriental Plastic Surgery Society
  • Member of the Korean Academy of Skull and Facial Plastic Surgery
  • Former One & One Plastic Surgery
 • You Young Sun

  Young Sun You

  • Plastic surgeon
  • Graduated from Hallym University School of Medicine
  • Formal member of the Korean Society of Plastic Surgery
  • Formal member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Formal member of the Eye Plastic Surgery Research Society of the Korean Society of Plastic Surgery
  • Formal member of the Rhinoplasty Research Society of the Korean Society of Plastic Surgery
  • Formal member of the Anti-aging Plastic Surgery Research Society of the Korean Society of Plastic Surgery
  • (Former) Bio Plastic Surgery clinic
  • (Former) VIP Plastic Surgery clinic
  • (Former) Dana Plastic Surgery clinic
 • Sun Ku Lee

  Sun Ku Lee

  • Plastic surgery specialist
  • Breast surgery specialist
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Member of the Korean Craniofacial Association
  • Member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgeons
  • Member of the Korean Society of Aesthetic Clinicians
  • Member of Eyelid Plastic Surgery Research of KSPRS
  • Member of Nose Plastic Surgery Research of KSPRS
  • Member of Korean Plastic Surgery Medical Association
  • Member of Liposuction Plastic Surgery Research of KSPRS
  • Member of Korean Society of Botulinum Research
 • Young Rong Lee

  Young Rong Lee

  • Anesthesiologist
  • Graduate of Yonsei University Medicine
  • Achieve master's degree at Ewha Womans University
  • Catholic Medical Center's department of Anesthesiology and Pain
  • Catholic University of Korea St. Vincent's Hospital
 • Joo Heon Lee

  Joo Heon Lee

  • Plastic surgeon
  • Korean Society for Plastic Surgeons's Anti-aging Research Group
  • (Former Wrinkle Society) President (2015~2019)
  • Member of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgeons
  • Member of the Korean Society of Maxillofacial Surgeons
  • Member of the Korean Society of Hand Surgeons
  • Member of the International Society of Plastic Surgeons
  • Member of Research Education Committee of KSPRS
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Adjunct Professor, Department of Anatomy, Chung-Ang University College of Medicine
  • Adjunct Professor, Applied Anatomy Center, Anatomy Class, Catholic University of Medicine
  • Outpatient Professor, Department of Plastic Surgery, Soonchunhyang Medical University
  • Journal of the American Society of Plastic and Reconstructive Surgery (PRS) Reviwer
  • Former April 31st Plastic Surgery
  • Former Area88 Plastic Surgery
 • Jun Ho Choi

  Jun Ho Choi

  • Plastic surgeon
  • Graduated from Seoul National University College of Medicine
  • Graduated from Seoul National University Graduate School
  • Seoul National University Hospital Intern
  • Seoul National University Hospital Plastic Surgery Major
  • Full-time doctor at Seoul National University Hospital, Department of Plastic Surgery
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • Member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Former Head of Plastic Surgery Department, Armed Forces Hospital
  • Former DA Plastic Surgery
 • Jun Han

  Jun Han

  • Plastic surgery specialist
  • Member of Korean Society for plastic surgeons
  • Member of Korean Society for craniofacial pastic surgeons
  • Member of Korean Council for the opening of plastic surgeons
  • Member of Korean Society for aesthetic plastic surgeons
  • Graduated from Gyeongshin High School
  • Graduated from Gyeongbuk National University Medicine
  • Former Braun plastic surgery clinic
 • Ik Jin Ho

  Ik Jin Ho

  • Otorhinolaryngology specialist
  • Otorhinolaryngology specialist manager at Gacheon UniversityJoongang Gil Medical Center
  • Former otorhinolaryngology manager at Incheon Medical Center
  • Former otorhinolaryngology manager at Incheon Christian Hospital
  • Former otorhinolaryngology manager at Gajwa Seongmo Hospital
  • Former otorhinolaryngology professor at Gacheon University JoongangGil Medical Center
  • Former otorhinolaryngology professor at Inha University of Medicine
  • Former consultant at Industrial Accident Compensation WelfareCorporation
  • Member of Korean Society of Otorhinolaryngology
  • Member of Korean Society of Rhinology
  • Member of Korean Society of Speech Linguistics
  • Member of Korean Society of Head and Neck
 • Ik Jin Ho

  Yoon Ju Hwang

  • Family Medicine Specialist
  • Graduated from Konkuk University School of Medicine
  • Member of Korean Society of Skin Beauty
  • Member of the Korean Society for Skin Research
  • Member of Korean Medical Laser Society
  • Member of Korean Society of Aesthetic Surgery
  • Member of Korean Obesity Research Association
  • Member of the Obesity Body Type Association
  • Former 365mc Hospital
  • Former Clinic of God
  • Former Renewme Dermatology
  • Former Lean Clinic
  • Former DA Plastic Surgery
 • Sung Hoon Choi

  Sung Hoon Choi

  • Professional Plastic Surgeon
  • Graduated from Wonkwang University College of Medicine
  • Plastic Surgery Specialist at Sanggye Paik Hospital
  • Formal member of the Korean Society of Plastic Surgery
  • Formal member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Formal member of the Korean Society of Craniofacial Plastic Surgery
  • (Former) JJ Plastic Surgery
  • (Former) Tami Plastic Surgery
 • Woong Kyu Choi

  Woong Kyu Choi

  • Paik Hospital Intern and Resident Training at NYU Langone Medical Center
  • (Former) Professional surgeon of Premier Plastic Surgery
  • Lifetime member of the Korean Society of Plastic Surgery
  • Formal member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Formal member of Korean Society of Plastic Surgeons
  • Formal member of International Society of Aesthetic Plastic Surgery (IPRAS)