Эмч нарын бүрэлдэхүүн

Вонжины эмчийн
бүрэлдэхүүн & технологи
#Тосох, хүргэх үйлчилгээ
#Гадаад үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл өгөх хэсэг
#Мэс заслын дараах эмчилгээний хөтөлбөр

Мэргэжлийн мэс засалч, эмч нарын танилцуулга

 • Moon Seok Kang Moon Seok Kang
 • Jang Woo Park Jang Woo Park
 • Gyu Hee Kim Gyu Hee Kim
 • Yong Bae Kim Yong Bae Kim
 • Min Suk Kil Min Suk Kil
 • Yun Jeoung Kim Yun Jeoung Kim
 • Ju Won Kim Ju Won Kim
 • Chae Min Kim Chae Min Kim
 • Jaewon Seo Jaewon Seo
 • Hyo Hyeon Seok Hyo Hyeon Seok
 • Yuri Son Yuri Son
 • In Soo Song In Soo Song
 • Se Young Oh Se Young Oh
 • Sun Goo Lee Sun Goo Lee
 • Jung Min Lee Jung Min Lee
 • Ji Eun Jeong Ji Eun Jeong
 • Ja Yoon Tae Ja Yoon Tae
 • Dae Hee Han Dae Hee Han
 • Sang Hoon Seo Sang Hoon Seo
 • Ik Jin Ho Ik Jin Ho
 • Gi Young Ha Gi Young Ha
 • Ki Jung Won Ki Jung Won
 • Jung Ho Shin Jung Ho Shin
 • Young Long Lee Young Long Lee
 • Joon Han Joon Han
 • Jin Seok Kang Jin Seok Kang
 • Joo Heon Lee Joo Heon Lee
 • Moon Seok Kang

  Moon Seok Kang

  • Plastic surgeon
  • Summa Cum Laude graduate from the school of medicine of SoonChunHyang
   University.
  • Adjunct professor of SoonChunHyang University Hospital.
  • Awarded as the top medical resident from the Korean Society of Plastic
   and Reconstructive Surgeons.
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS).
  • Steering Committee member of KSPRS’s Anti-aging plastic surgery
   research society.
  • Member of KSPRS’s Rhinoplasty research society.
  • Steering Committee member of KSPRS’s Filler, Thread research society.
  • Steering Committee member of Information & Communication of Korean
   Society for Aesthetic Plastic Surgery.
  • Academician of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
  • Member of the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery.
  • Member of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association.
  • Member of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery.
  • Member of American Society of Plastic Surgeons (ASPS).
 • Won Jin Park

  Won Jin Park

  • A plastic surgery ScD from Seoul National University College of Medicine.
   Achieved master’s degree and doctor of medicine at Seoul National
   University College of Medicine.
  • A member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of Eyelid Plastic Surgery Research of the Korean Society
   of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Nose Plastic Surgery Research of the Korean Society of
   Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Face Contour Plastic Surgery Research of the Korean
   Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Breast Plastic Surgery Research of the Korean Society
   of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of IPRAS(International Confederation of Plastic,
   Reconstructive and Aesthetic Surgery)
  • Former full time doctor of Plastic Surgery at Samsung Medical Center
  • Former Assistant professor of Sungkyunkwan University School
   of Medicine
  • Former assistant professor of Seoul National University College
   of Medicine
  • In 2012, A president of Global health care conference at Seocho Health Center
  • A member of the Korean Society of Microsurgery
  • A member of the Korean Society of Carpal Surgery
 • Jang Woo Park

  Jang Woo Park

  • Plastic surgeon
  • Graduated from the school of medicine of SoonChunHyang University.
  • Full-time doctor of SoonChunHyang University’s Cheonan Hospital.
  • Adjunct professor of SoonChunHyang University Hospital.
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS).
  • Member of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery.
  • Member of the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery.
  • Member of the Korean Society of Reconstructive Hand Surgery.
  • Academician of Research Society for eye surgery.
 • Gyu Hee Kim

  Gyu Hee Kim

  • Plastic surgeon.
  • Member of Korean Medical Association.
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS).
  • Member of the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery.
  • Member of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association.
  • Member of the Research Society for Breast Surgery.
  • Trainee from the University of Texas Southwestern Medical Center, USA.
 • Yong Bae Kim

  Yong Bae Kim

  • Plastic surgeon.
  • Medical doctor of Yonsei University’s School of Medicine.
  • Head professor of SoonChunHyang University’s Plastic Surgery Class.
  • Chairman of the board of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS).
  • Auditor of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
  • Training director of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
  • Finance director of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
  • Executive director of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
  • Chairman of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association’s Science Committee.
  • Director of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association’s Science Committee.
  • Scholarship director of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association’s Science Committee.
  • Chairman of the Research Society for eye surgery.
 • Min Suk Kil

  Min Suk Kil

  • A plastic surgery specialist
  • Former full time doctor of Plastic Surgery at Samsung Medical Center
  • A member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of the Korean Society of Carpal Surgery
  • A member of Eyelid Plastic Surgery Research of the Korean Society of
   Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Nose Plastic Surgery Research of the Korean Society of
   Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Face Contour Plastic Surgery Research of the Korean Society
   of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Breast Plastic Surgery Research of the Korean Society of
   Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of IPRAS(International Confederation of Plastic, Reconstructive
   and Aesthetic Surgery)
 • Yun Jeoung Kim

  Yun Jeoung Kim

  • A plastic surgery specialist
  • Achieved master’s degree at Ewha Womans University
  • Former manager at otorhinolaryngology at Daerim St. Mary’s Hospital
  • Former medical Professor of otorhinolaryngology at Ewha Womans
   University Mokdong Hospital
  • Former Otorhinolaryngologist of Shimmian Rhinoplastic Clinic
  • A member of Korean Society of Otorhinolaryngology-Head
   and Neck Surgery
  • A member of The Korean Rhinology Society
  • A member of Asia Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • A member International Rhinology Society(IRS)
  • A member of Korean Academy of Facial Plastic and Reconstructive
   Surgery
 • Ju Won Kim

  Ju Won Kim

  • A plastic surgery specialist
  • Achieved bachelor’s/master’s degree at Soon Chun Hyang University
   College of Medicine
  • An intern/resident/full time doctor at Soon Chun Hyang
   University Hospital
  • A member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive
   Surgeons
  • A member of Korean Plastic Surgery Medical Association
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Former surgeon of Point Plastic Surgery
  • Former surgeon of Opera Plastic Surgery
 • Chae Min Kim

  Chae Min Kim

  • A plastic surgery specialist
  • Bachelor’s and master’s degrees from Yonsei Medical University
  • Former intern and resident at Sinchon Severance Hospital
  • A member of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Korean Cleft-Palate-Craniofacial Association
  • A member of Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
  • A former surgeon of Iwell Plastic Surgery
  • A former clinical professor of National Health Insurance Service
   Ilsan Hospital
 • Jaewon Seo

  Jaewon Seo

  • A plastic Surgery Specialist
  • Former fellow at Seoul St. Mary’s Hospital
  • A member of Korean Society of Plastic Surgery
  • A member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of Eyelid Plastic Surgery Research of the Korean Society of
   Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Nose Plastic Surgery Research of the Korean Society of
   Plastic and Reconstructive Surgeons
 • Hyo Hyeon Seok

  Hyo Hyeon Seok

  • A plastic surgery specialist
  • Graduated from Seoul National University of Medicine
  • Former intern and medical resident at Seoul National University Hospital
  • A member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Korean Plastic Surgery Medical Association
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Former surgeon of Ive Plastic Surgery
 • Yuri Son

  Yuri Son

  • A plastic surgery specialist
  • Former surgeon at Kangdong Sungsim Hospital
  • Former surgeon at Seoul Medical Center
  • A member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive
   Surgeons
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of the Korean Society of Breast Plastic Surgery
  • A member of the Korean Association of Clinical Plastic Surgeons
 • In Soo Song

  In Soo Song

  • A plastic surgery specialist
  • A member of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Korean Cleft Palate-Craniofacial Association
  • A member of Eyelid Plastic Surgery Research of the Korean Society of
   Plastic Surgery
  • A member of Nose Plastic Surgery Research of the Korean Society of
   Plastic Surgeons
  • A member of the Korean Society of Breast Plastic Surgery
  • A member of Liposuction Plastic Surgery Research of the Korean Society
   of Plastic Surgeons
  • A member of the Korean Association of Clinical Plastic Surgeons
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of the Korean Society for the Association of Minimal Invasive
   Plastic Surgery Research
 • Se Young Oh

  Se Young Oh

  • An anesthesiologist
  • Graduated from Yonsei University,
  • Master’s degree at Yonsei University Medical School
  • Former intern and medical resident at Severance Hospital
  • A member of the Korean Anesthesiology Association
  • A member of the Korean Society of Cardiothoracic and Vascular
   Anesthesiologists
 • Sun Goo Lee

  Sun Goo Lee

  • A plastic surgery specialist
  • A breast surgery specialist
  • A member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of the Korean Craniofacial Association
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Clinicians
  • A member of Eyelid Plastic Surgery Research of the Korean Society
   of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Nose Plastic Surgery Research of the Korean Society
   of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Korean Plastic Surgery Medical Association
  • A member of Liposuction Plastic Surgery Research of the Korean
   Society of Plastic Surgeons
  • A member of Korean Society of Botulinum Research
 • Jung Min Lee

  Jung Min Lee

  • A plastic surgery specialist
  • Former intern and medical resident at Gacheon University Gil Medical
   Hospital
  • Former full time plastic surgeon at Gacheon University Gil Medical Hospital
  • Former full time plastic surgeon at Seoul National University Hospital
  • A member of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Korean Cleft-Palate- Craniofacial Association
  • A member of Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of Korea Doctors Association
  • A member of the Korean Society for Eye Plastic Surgery Research
  • A member of Korean Rhinology Society
 • Ji Eun Jeong

  Ji Eun Jeong

  • A plastic surgery specialist
  • Former assistant professor at Yonsei University of Medicine
  • Former intern, medical resident, and fellow at Sinchon Severance Hospital
  • Former plastic surgery specialist at T-L Plastic Surgery
  • A member of Korean Society of Plastic Surgery
  • A member of the Korean Society of Craniofacial Plastic Surgery
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of Eyelid Plastic Surgery Research of the Korean Society of
   Plastic Surgeons
  • A member of Nose Plastic Surgery Research of the Korean Society of
   Plastic Surgeons
  • A member of Liposuction Plastic Surgery Research of the Korean Society
   of Plastic Surgeons
 • Ja Yoon Tae

  Ja Yoon Tae

  • An anesthesiologist
  • Graduate of Ewha Womans Graduate Medical school
  • Former professor at the Department of Anesthesiology and Pain
   Management of Ewha Womans University
  • Former full time surgeon manager at Ewha Womans University
   Mok Dong hospital
  • A member of Anesthesiologist
  • A member of Critical Patient Society
  • Korean Society of Cardiothoracic Anesthesiologists
 • Dae Hee Han

  Dae Hee Han

  • A plastic surgery specialist
  • Former intern and medical resident at Ajou University
  • A member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of the Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Former surgeon at iWell Plastic Surgery
 • Sang Hoon Seo

  Sang Hoon Seo

  • A plastic surgery specialist
  • A former medical resident of plastic surgery at Bundang Cha Hospital
  • A member of Korean Plastic Surgery Medical Association
  • A member of Korean Cleft Palate-Craniofacial Association
  • A member of the Korean Society for Eye Plastic Surgery Research
  • A member of the Korean Society for Rhinoplasty Surgery Research
  • A member of Korean Medical Practitioners Association
  • A member of Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of the Korean Society for the Association of Minimal Invasive
   Plastic Surgery Research
 • Ik Jin Ho

  Ik Jin Ho

  • Otorhinolaryngology specialist
  • Otorhinolaryngology specialist manager at Gacheon University
   Joongang Gil Medical Center
  • Former otorhinolaryngology manager at Incheon Medical Center
  • Former otorhinolaryngology manager at Incheon Christian Hospital
  • Former otorhinolaryngology manager at Gajwa Seongmo Hospital
  • Former otorhinolaryngology professor at Gacheon University Joongang
   Gil Medical Center
  • Former otorhinolaryngology professor at Inha University of Medicine
  • Former consultant at Industrial Accident Compensation Welfare
   Corporation
  • A member of Korean Society of Otorhinolaryngology
  • A member of Korean Society of Rhinology
  • A member of Korean Society of Speech Linguistics
  • A member of Korean Society of Head and Neck
 • Gi Young Ha

  Gi Young Ha

  • A plastic surgery specialist
  • Achieved bachelor’s degree in Medicine from Chonnam National University, master’s degree in Medicine from Korea University.
  • Former intern and resident at Bundang Jasaeng Hospital
  • Former surgeon of Grand Surgery
  • Former surgeon of Cinderella Plastic Surgery & Dental Clinic
  • Former surgeon of ImageUp Plastic Surgery
  • Former surgeon of Daysi Plastic Surgery
  • A member of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of Korean Cleft Palate- Craniofacial Association
  • A member of Korean Society for Surgery of the Hand
  • A member of Korean Medical Practitioners Association
  • A member of Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of Korean Society for Microsurgery
  • A member of Korean Society for the Association of Minimal Invasive Plastic Surgery Research
 • Ki Jung Won

  Ki Jung Won

  • A plastic surgery specialist
  • Medical doctor
  • Adjunct professor of SoonChunHyang University Hospital
  • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS)
  • Member of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Member of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Member of the Korean Cleft Palate-Craniofacial Association
 • Jung Ho Shin

  Jung Ho Shin

  • An anesthesiologist
  • Graduate of Seoul National University Medicine
  • A bachelor's degree and full time surgeon manger at Seoul National University Medicine
  • A member of Anesthesiolosit
  • A member of the Korean Society of Cardiothoracic Anesthesiologists.
 • Young Long Lee

  Young Long Lee

  • An anesthesiologist
  • Graduate of Yonsei University Medicine
  • Achieve master's degree at Ewha Womans University
  • Catholic Medical Center's department of Anesthesiology and Pain
  • Catholic University of Korea St. Vincent's Hospital
 • Joon Han

  Joon Han

  • A plastic surgery specialist
  • A member of Korean Society for plastic surgery
  • A member of Korean Society for craniofacial pastic surgery
  • A member of Korean Council for the opening of plastic surgery
  • A member of Korean Society for aesthetic plastic surgery
  • Graduated from Gyeongshin High School
  • Graduated from Gyeongbuk National University Medicine
  • Former) Braun plastic surgery clinic
 • Jin Seok Kang

  Jin Seok Kang

  • Youngseok High School Attached to the College of Education of Dongguk University
  • Soonchunhyang University
  • Soonchunhyang University Graduate School
  • Intern at Soonchunhyang University Hospital, Seoul
  • Plastic Surgery Resident at Soonchunhyang University Hospital, Seoul
  • Full time doctor and assistant administrator of Breast surgery at Soon Soonchunhyang University Hospital, Seoul

  • A member of Korean Society for Plastic Surgery
  • A member of Research Society for Breast Surgery
  • A member of Korean Medical Practitioners Associations
  • A member of Korean Society for aesthetic plastic surgery
 • Joo Heon Lee

  Joo Heon Lee

  • A Plastic Surgery Specialist
  • Chairman of the Anti-aging Research Society of the Korean Plastic Surgery (2015~2019) and Reconstructive Specialist Surgeon
  • A member of the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
  • A member of Face Contour Plastic Surgery Research of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • A member of the Korean Society of Surgical Science
  • A member of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery
  • Research and Education Committee of the Korean Society of Plastic Surgeons
  • Reviewer Korean Plastic Surgery and Reconstructive Surgoens
  • Former Assistant Professor of Chung-Ang University of Medicine
  • Former Assistant Professor of Catholic University of Medicine
  • Former Assistant Professor of SoonCheonHyang University of Medicine
  • Plastic & Reconstructive Surgery Global (PRS) Reviewer