Хамрын дахин мэс засал

Хамрын дахин мэс засал Хамрын дахин мэс засал

Хамрын дахин мэс засал

Хамрын дахин мэс заслын мэдээлэл

Хамрын дахин
мэс заслын мэдээлэл

 • Хугацаа
  Хугацаа

  2 цаг

 • Оёдол авах
  Оёдол авах

  1~2 долоо хоногийн дараа

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  Шаардлагагүй

 • Эдгэрэх явц
  Эдгэрэх явц

  Оёдол авхуулсны дараа
  энгийн амьдралд орох

 • Эмчилгээ
  Эмчилгээ

  2 ~ 3 удаа

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Нойрсуулах

Хамрын дахин мэс засал
юу вэ?

Хамрын дахин мэс засал нь өмнөх хагалгаанаас үүссэн дутагдлыг засаж
шинэчлэх зорилготой хийгддэг.

Эхний хагалгаанаас илүү төвөгтэй хүндрэлтэй байдаг учир эмчээс нарийн
ур чадвар шаардагддаг.

 • Клиникийн
  арвин
  туршлага

 • Хурдан
  эдгэрэлт

 • Нарийн ур
  чадвар

Хамрын дахин
мэс заслын арга

Давтан хагалгааг хэзээ
хийлгэж болох вэ?

 • Давтан хагалгаа нь өмнөх хагалгаанаас 6 сарын дараа хийлгэвэл сайн.
 • Дахин хагалгааг хурдан хийлгэхийг хүсэн, яарч шийдвэр гаргавал
  бүтцийн хувьд асуудал үүсэх учир хангалттай бүтэц тогтосны дараа
  туршлагатай эмчээр хийлгэх нь маш чухал.
 • 6 сарын
  дараа

 • Арьсны бүтэц
  бүрэн эдгэрч
  дууссаны дараа