Хамрын үзүүрийн мэс засал

Намхан хамрын үзүүрийн мэс заслын мэдээлэл (Хамрын үзүүр)

Намхан хамрын үзүүрийн
мэс заслын мэдээлэл
(Хамрын үзүүр)

 • Хугацаа
  Хугацаа

  1 цаг 30 минут ~ 2 цаг

 • Оёдол авах
  Оёдол авах

  1 ~2 долоо хоногийн дараа

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  Шаардлагагүй

 • Эдгэрэх явц
  Эдгэрэх явц

  Оёдол авхуулсны дараа
  энгийн амьдралд орох

 • Эмчилгээ
  Эмчилгээ

  2 ~ 3 удаа

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Нойрсуулах

Намхан хамрын үзүүрийн
(Хамрын үзүүр)

мэс засал гэж юу вэ?

Хамрын үзүүрийн мэс засал нь хамрын үзүүрийг өндөрсгөх хамрын мэс заслын
нэг төрөл юм. Хамрын үзүүрийг гол хэсэг гэж үздэг энэхүү мэс засал нь
өндөр ур чадвар шаардагддаг. Вонжин эмнэлэг нь мэс заслын арвин туршлага
дээр тулгуурлан мэс ажилбар хийдэг.

 • Клиникийн
  арвин
  туршлага

 • Хурдан
  эдгэрэлт

 • Нарийн ур
  чадвар

Намхан хамрын үзүүрийн
мэс заслын арга

Хамрын үзүүрийн мэс засал нь хамрын хэлбэрээс шалтгаалан олон янз байдаг.
Хамгийн түгээмэл мэс заслын аргуудыг танилцуулъя.

 • Арга 01

  Хамрын үзүүрийн
  хамгийн тохиромжтой
  хэлбэр

  • Хамрын Үзүүрийн Хамгийн Тохиромжтой Хэлбэр
  • Хамрын Үзүүрийн Хамгийн Тохиромжтой Хэлбэр

  Энэхүү мэс засал нь үзүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан
  олон төрлийн аргаар хийгддэг бөгөөд энгийн хамрын
  хувьд доорх аргаар хийгдэнэ. Хамрын үзүүрийн хэлбэр
  ердийн илүү ажилбар хийх хэрэггүй тохиолдолд зөвхөн
  үзүүр хэсгийг засаж өгнө.

 • Арга 02

  Хамрын үзүүрийг
  өндөрсгөх
  шаардлагатай

  • Хамрын Үзүүрийг Өндөрсгөх Шаардлагатай
  • Хамрын Үзүүрийг Өндөрсгөх Шаардлагатай

  Хамрын үзүүрт таславчийн мөгөөрс суулган хэлбэрийг
  нь засна. Мөгөөрс, өөх гэх мэт өөрийн биетүүд нь
  хамар өндөрлөх зориулалтаар хамрын үзүүрт залгана.
  Өөриймсөг хамрыг бий болгохын тулд Вонжин нь чихний
  мөгөөрсийг ашигладаг.

 • Арга 03

  Хамрын үзүүрийг
  бат бөх болгох

  • Хамрын Үзүүрийг Бат Бөх Болгох
  • Хамрын Үзүүрийг Бат Бөх Болгох

  Хамрын үзүүр болон амны хоорондын өнцөг 110 градусаас
  илүү сартгар хамарт ихээр хийгддэг бөгөөд хамрын үзүүр
  дээр нэмэлт мөгөөрс суулган өндөрсгөж өгнө.

Өмнө & Дараа

 • ӨмнөДараа

  Өмнө & Дараа сумны дүрс
 • ӨмнөДараа

  Өмнө & Дараа сумны дүрс
 • ӨмнөДараа

  Өмнө & Дараа сумны дүрс
 • ӨмнөДараа

  Өмнө & Дараа сумны дүрс
 • ӨмнөДараа

  Өмнө & Дараа сумны дүрс
 • ӨмнөДараа

  Өмнө & Дараа сумны дүрс