Нүүрний хэлбэр өөрчлөх мэс засал

Нүүрний хэлбэр өөрчлөх мэс засал Нүүрний хэлбэр өөрчлөх мэс засал

Дөрвөлжин эрүү засах

Дөрвөлжин эрүү засах тухай мэдээлэл

Дөрвөлжин эрүү засах
тухай мэдээлэл

 • Мэс заслын хугацаа
  Мэс заслын хугацаа

  Ойролцоогоор 2 цаг

 • Оёдол авах
  Оёдол авах

  2 долоо хоногийн дараа

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  1 өдөр

 • Солонгост үлдэхэд тохиромжтой хугацаа
  Солонгост үлдэхэд
  тохиромжтой хугацаа

  2 долоо хоног

 • Зүсэлт хийх хэсэг
  Зүсэлт хийх хэсэг

  Амны дотор

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Ерөнхий мэдээ алдуулалт

Дөрвөлжин эрүүг засах
мэс засал гэж юу вэ?

Доод эрүүний яс өргөн түүнээсээ болоод дөрвөлжин нүүртэй харагдаж
байвал дөрвөлжин эрүүг засах мэс заслыг санал болгож байна.
Тэр тусмаа, чихний доотох өнцөглөсөн яснаас болж том харагдаж болох юм.

Вонжин эмнэлгийн дөрвөлжин эрүүг засах мэс засал нь өнцөглөсөн эрүүний
шугамыг арилгаж гоолиг V хэлбэрийг бүтээх болно.

 • Slender
  V-line

 • Facial Ratio
  Improvement

 • Patient
  Safety

Дөрвөлжин эрүү засах
мэс заслын арга

Дөрвөлжин эрүү засах мэс заслын үр дүн

Вонжин V хэлбэрийн мэс засал Өмнө ба Дараа

Вонжин V хэлбэрийн мэс засал Өмнө ба Дараа