Чих хамар хоолойн тасаг (ENT)

Чих хамар хоолойн тасаг (ENT) Чих хамар хоолойн тасаг (ENT)

Хамрын мэс заслын
үйл ажиллагааны бүтэц

Хамрын мэс заслын хамтарсан төв гэдэг нь

Хамрын мэс заслын
хамтарсан төв гэдэг нь?

Чих хамар хоолойн эмч нар хамрын дотоод бүтэц, бөглөрсөн хэсгийг
эмчилж өргөсөдөг бол гоо сайхны мэс заслын мэргэшсэн эмч нар хүн
тус бүрийн онцлогт тохирсон(гоо сайхан талаас нь) хамрыг хамтран хийх
нь Вонжингийн хамрын мэс заслын хамтарсан төвийн үүрэг юм.

Хамрын мэс заслын салбарт 20 жилийн туршлага
хуримтлуулсан Вонжин нь гоо сайхны тасаг болон чих
хамар хоолойг хамтатгасан эмчилгээ хийж,
хувь хүнд
тохирсон үр дүнтэй мэс ажилбарыг хийдэг.

Хамар битүүрэхийг арилгах,

Хамар битүүрлийг арилгах
мэс ажилбар(эмчилгээ)

“Янз бүрийн шалгаанаар хамар битүүрэх явдлыг нэг мөсөн шийдэж өгөх”

Хамар битүүрлийг арилгах мэс ажилбар(эмчилгээ)
Хамрын
таславч
муруйлт
Архаг синусит
Хамрын үрэвсэл
Хамрын
хавлагын
өрөвсөл
+

Мурийж далийсан хамрыг хөөрхөн болгох

Хамрын мэс засал
(гоо сайхан)

“Хүн бүрийн онцлогт тохирсон хамрыг бүтээнэ”

Хамрын мэс засал (гоо сайхан)
Муруй хамар
Хамрын яс
багасгах
Монтгор хамар
Шантгар хамар
Намхан хамар