Үүдэл эсийн арга

Үүдэл эсийн арга Үүдэл эсийн арга

Үүдэл эсийн арга

The most scientific method of Anti-aging

Хөгшрөлтийн эсрэг хамгийн
шилдэг шинжлэх ухааны арга

 • Ажилбар хийх хугацаа
  Ажилбар хийх хугацаа

  1-2 цаг

 • Оёдол салгах
  Оёдол салгах

  шаардлагагүй

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  шаардлагагүй

 • Зүсэлтийн талбай
  Зүсэлтийн талбай

  байхгүй

 • Солонгост байх хугацаа
  Солонгост байх хугацаа

  1 өдөр

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Тос түрхэж тайвшруулах мэдээ алдуулалт хийнэ

Үүдэл эсийн арга
гэж юу вэ?

Хүний биед багаар тооцоход 200 гаруй төрлийн 60 их наяд эсүүд агуулагддаг.
Тэнд нэгэн төрлийн тусгай эс байдаг бөгөөд тэр нь биеийн аль ч эс
рүү хувирах чадвартай, тэр эс нь үүдэл эс юм.

Үүдэл эсийн үндсэн үүрэг нь эдийн нөхөн төлжилт,
дархлааны үйл ажиллагааг сэргээх, өсөлтийн факторуудыг идэвхжүүлэх,
эсийн хуваагдлыг дэмжиж тухайн эсийн тоог олшруулах зэрэг юм.

 • Эдийн нөхөн
  төлжилт

 • Дархлааны
  үйл
  ажиллагааг
  сэргээх

 • Өсөлтийн
  факторуудыг
  идэвхжүүлэх

Үүдэл эс гэж юу вэ?

Хүний биед багаар тооцоход 200 гаруй төрлийн 60 их наяд эсүүд агуулагддаг.
Ихэнх эсүүд өөрийн эдэд ашиглагддаг жишээ нь ясны, мэдрэлийн, булчингийн г.м.
Ийм хэдий ч нэгэн төрлийн тусгай эс байдаг бөгөөд тэр нь биеийн аль ч эс рүү хувирах чадвартай, тэр эс нь үүдэл эс юм.

Үүдэл эс гэж юу вэ?
Ангилал Үр хөврөлийн
үүдэл эс
Бүрэн боловсорсон үүдэн эс
Өөхний үүдэл эс Ясны чөмөгний
үүдэл эс
Цусны үүдэл эс
Эсийн гарал Өндөг, бордсон өндөг Өөх, тос Ясны чөмөг Хүйн цус, цус
Эсийн хамгаалалт Хэцүү Харьцангуй хялбар Харьцангуй хялбар Дундаж,
Харьцангуй хялбар
Ёс суртахууны асуудал Тийм Бараг үгүй Бараг үгүй Бараг үгүй
Хавдар үүсэх магадлал Тийм Бараг үгүй Бараг үгүй Бараг үгүй
Үүдэл эс гэж юу вэ?
Эсийн гарал
Үр хөврөлийн
үүдэл эс
Өндөг, бордсон өндөг
Бүрэн боловсорсон үүдэн эс Өөхний үүдэл эс Өөх, тос
Ясны чөмөгний үүдэл эс Ясны чөмөг
Цусны үүдэл эс Хүйн цус, цус
Үүдэл эс гэж юу вэ?
Эсийн хамгаалалт
Үр хөврөлийн
үүдэл эс
Хэцүү
Бүрэн боловсорсон үүдэн эс Өөхний үүдэл эс Харьцангуй хялбар
Ясны чөмөгний
үүдэл эс
Харьцангуй хялбар
Цусны үүдэл эс Дундаж, Харьцангуй хялбар
Үүдэл эс гэж юу вэ?
Ёс суртахууны асуудал
Үр хөврөлийн
үүдэл эс
Yes
Бүрэн боловсорсон үүдэн эс Өөхний үүдэл эс Бараг үгүй
Ясны чөмөгний
үүдэл эс
Бараг үгүй
Цусны үүдэл эс Бараг үгүй
Үүдэл эс гэж юу вэ?
Хавдар үүсэх магадлал
Үр хөврөлийн
үүдэл эс
Yes
Бүрэн боловсорсон үүдэн эс Өөхний үүдэл эс Бараг үгүй
Ясны чөмөгний
үүдэл эс
Бараг үгүй
Цусны үүдэл эс Бараг үгүй

Үүдэл эсийн ажилбарын онцлог

Эрүүл эсүүд өрөөний хэмд 4 цагаас илүү амьдардаггүй учраас үүнийг өтгөрүүлсэний дараа хэрэглэх ёстой.

Энгийн хурилдуураар ялгавал
үүдэл эсүүд гэмтдэг.

Энгийн хурилдуураар үүдэл эс ялгах нь дулаан, агаар зэргээр шалтгаалан үүдэл эсүүд гэмтэх шалтгаан болно.
Тогтвор муутай хурилдуураар ялгасан үүдэл эсүүд үр дүнгүй, сул дорой болсон байх боломжтой.

Үүдэл эсийг гэмтээхээс сэргийлэх хамгийн чухал зүйл бол зөв төхөөрөмж ашиглах явдал.
Вонжин нь хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн хурилдуур ашиглан үүдэл эсийг гэмтээлгүйгээр ялгаж байна.

 • Тогтворгүй байдал
 • Тогтворгүй байдал

Тогтворгүй байдал

 • Амьд эсийн тоо цөөн
 • Ялгасан эсүүд нь үр дүн муутай, сул дорой болсон байж болно.
 • Тогтвортой байдал
 • Тогтвортой байдал

Тогтвортой байдал

 • Амьд эсийн тоо өндөр.
 • Эрүүл эсүүд биед дахин төлжиж эхэлдэг.

Үүдэл эсийг энгийн хөлдөөгчинд хадгалах
нь тэднийг гэмтээх шалтгаан болдог

Үүдэл эсийг хадгалахын тулд -196 Цельсийн шингэн азот ашигладаг учир нь
эсийн дотоод бүтэц, бүрхүүлийг гэмтээхээс бүрэн сэргийлж чаддаг.
Бага хэмд гүн хөлдөөх тусам эсийн бүтэц гэмтэхээс удаан хугацаанд сэргийлдэг.

Үүдэл эс суулгах нь эхний эмчилгээнээс л хангалттай үр дүн өгдөг хэдий ч
таны хадгалагдсан эсүүд 2 дохь эмчилгээ шаардлагатай болох хүртэл аюулгүй хадгалагдаж байдаг.

Үүдэл эсийн уусмал бэлдэх

Healthy cells can survive at room temperature for only 4 hours, thus they must be used right after the extraction.

Үүдэл эс суулгах арга техник, болон байрлал

Өөх суулгаснаар эсийн тоо, хэмжээ нэмэгдэж улмаар эмчилгээний үр дүнд сөргөөр нөлөөлдөг агаар,
дулаан зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйлүүд буурдаг.

 • Энгийн өөх суулгац

  Энгийн өөх суулгац

 • SmartPrep2 өөх суулгац

  SmartPrep2 өөх суулгац

Удаан хугацааны нөлөө

SmartPrep2 хэмээх өөх суулгасны үр дүнд нь цусны судас бий болдог бөгөөд
энэ нь өөхний эсийн өсөлтөнд маш чухал. Боловсорсон үүдэл эсүүд өөхний эсэд
байдаг учир илүү их өөхний эд суулгах тусам илүү үр дүнтэй бөгөөд
коллаген төлжилт, уян хатан чанарыг сайжруулна.

 • Гараар эсвэл хурилдуур ашиглан ялгасны дараа тарина

  Гараар эсвэл хурилдуур
  ашиглан ялгасны
  дараа тарина

 • Ялгаж тарьсны дараа дулааны гэмтлийг болон агаарыг үйлчлэлийг бууруулах үүднээс липокит төхөөрөмж ашигладаг

  Ялгаж тарьсны дараа
  дулааны гэмтлийг болон
  агаарыг үйлчлэлийг
  бууруулах үүднээс липокит
  төхөөрөмж ашигладаг

Липокит ашиглаж өөх
суулгах арга

Липокит арга нь өндөр технологийн өөх суулгах төхөөрөмж ашиглан нэг дор
өөхийг ялган авч хурилдуулах боломжтой. Суулгах өөхний хэмжээ нь маш их
байдаг учир нь өөх нь агаарын нөлөөнд ороогүй, халдвар дамжуулах боломж бага,
эсийн гэмтэл бага учруулах зэрэг ба сул шилжүүлэн суулгах өөхний амьдрах
чадамжид нөлөөлдөг.

 • Ганц давхаргад суулгац оруулна

  Ганц давхаргад
  суулгац оруулна

 • Олон давхаргуудад жигд хуваан суулгана

  Олон давхаргуудад
  жигд хуваан суулгана

Гөлгөр гадаргууд
бичил өөх суулгах

Энгийн өөх суулгац нь нэг давхаргад хэт их өөх суулгаж, ингэснээр гадаргуу нь
товойж эзэлхүүн нь багасдаг. Вонжиний өөх суулгах арга нь арьсны давхарга
бүрт (холбогч эдийн, булчингийн, тосны булчирхайн, жинхэнэ арьсны давхарга г.м)
жигд оруулдаг.

Арьс сайжруулалт

Үүдэл эс нь эсийн хуваагдал, коллаген төлжилт нэмэгдүүлэх баялаг агууламжтай байдаг тул арьсны төлжилтөнд маш сайн.
Энэ нь коллаген, гиалуроны хүчил бий болгосноор арьсны эсийн өсөлтийг нэмэгдүүлж,
цусны эсүүдийг арьсны хонхойсон хэсэгт дүүргэх үүсвэрийг бий болгодог.

 • Үүдэл эсийн ялгаатай байдал

  Үүдэл эсийн үндсэн үүрэг нь эдийн төлжилт, ялгавартай байдал,
  дархлааны үйл ажиллагааг сайжруулах, идэвхийг нь нэмэгдүүлэх,
  цусны судасны төлжилт, гэмтэлтэй хэсгийн нөхөн төлжилт, өөр төрлийн
  эрхтэн тус бүрт өөр шинж чанартай эсүүд бий болгох боломж,
  эсийн өөрийн хуваагдал буюу тоо хэмжээг нь ихэсгэх гэх мэт.

  Үүдэл эсийн эмчилгээнд сэтгэл хангалуун байж болно.
  Өндөр чанартай эмчилгээ, туршлагатай мэс засалчид,
  нэг хүнд тусгайлан мэдээ алдуулалт, ажилбарын дараах асаргаа,
  үйлчилгээг хийдэг.

Үс ургалт

SmartPrep2-ийн өтгөрүүлсэн өсөлтийн факторууд (VEGF, PDGF, FGF, IGF, HGF, TFG) нь шинэ цусны судас үүсгэж үүдэл эсийн үйл ажиллагааг дэмждэг.
Энэ нь фибробласт болон эндотелиал эсийн өсөлтийг өдөөж үс уналтыг 1,2,3-р шатнаас нь хэвийн шат руу оруулна..

※ SmartPrep2 үс суулгалт нь үс бага байхад (үс уналтын 3-р шат) илүү үр дүнтэй учир
нь үсэнд нөхөн төлжих боломж олгодог. Гэсэн хэдий ч энгийн үс суулгалтын арга нь ямар ч
үсгүй газар үр ургуулахад илүү үр дүнтэй.

 • Үс ургалт Энгийн шат

  Энгийн шат

 • Үс ургалт 1-р шат

  1-р шат

 • Үс ургалт 2-р шат

  2-р шат

 • Үс ургалт 3-р шат

  3-р шат

Ердийн хуйхны арчилгаа нь зөвхөн хуйхны шинж байдлыг сайжруулдаг. Үсний уутанцар суулгах нь үсийг илүү бат бөх болгодог.
Гэхдээ SmartPrep2 үс суулгалт нь боловсорсон үүдэл эсийн уусмалыг ашиглаж хуйхны дотор
талд цусны судас үүсгэх замаар үс ургалтыг идэвхжүүлдэг.

 • Ухаалаг үүдэл эс суулгах давхарга
 • Цусны гаралтай үүдэл эс(APC+)
 • Ясны чөмөгний үүдэл эс (BMAC/CD34+)

Үүдэл эсийн эмчилгээний санамж
өмнө, дараа

 • Өмнөemoticon

  Өмнө

  • Цусны эргэлтийг хянахад саад болохуйц эм, эмийн бэлдмэлийг ажилбараас дор хаяж 2 долоо хоногийн өмнөөс
   хэрэглэхгүй байх. (жирэмслэлтээс сэргийлэх эм, дааврийн бэлдмэл, витамин Е, өвчин намдаагч аспирин г.м)
   Хэрвээ та зүрх судасны эмгэг, даралт өндөр, чихрийн шижин, дааврийн булчирхай зэрэгтэй холбоотой эмчилгээ хийлгэдэг бол хянагч эмч, мэргэжилтнүүдэд заавал мэдэгдэх ёстой.
  • Ажилбараас өмнө багадаа 3 хоногт тамхи татахгүй байх, мөн ханиад томуу туссан бол эмчдээ мэдэгдэж амьсгалын
   замын шинжилгээ хийлгэх.
  • Ажилбарын өдөр зөөлөн төрлийн савангаар биеэ угаах, харааны линз, гоёл чимэглэл, зүүлт зэргээ биеэсээ салгах,
   хумс болон нүүрний будгаа бүрэн арилгах хэрэгтэй.
  • Ажилбараас өмнөх 4 цагт идэж ууж (чихэр, бохь, ус г.м) болохгүй.
   (8 цагийн турш ерөнхий мэдээ алдуулалт хийгдэнэ).
  • Биед эвтэйхэн хувцас (малгайтай цамц, товчтой цамц г.м) нүүрний баг, ороолт, малгай, нарны шил.
   Мэс ажилбарын дараа жолоо барихад хэцүү байдаг учраас хүнтэй хамт явах хэрэгтэй.
 • Дарааemoticon

  Дараа

  • Бага зэргийн үрэвсэх, хавдах зүйл ажилбарын дараах 2 хоногт ажиглагдана.
   Нүүрээ доошоо харуулж унтаж болохгүй, 2-3 давхар дэр хэрэглэснээр хавдар буухад тустай.
  • Өөх суулгасан газар хэт хүчтэй даралт өгч болохгүй.
   (духны өөх суулгалтын дараа хатуу малгай өмсөж болохгүй)
  • Тэгшхэн хэвтэж унтах хэрэгтэй. (ялангуяа хацрын ажилбарын дараа)
  • Ажилбараас хойш 1-2 сард иллэг хийлгэхийг хориглоно.
  • Ажилбараас хойш 4 долоо хоногийн хугацаанд согтууруулах ундаа, тамхийг хориглоно.