Аюулгүйн систем

Вонжингийн
аюулгүйн
систем
#Аюулгүй мэдээ алдуулалт
#Мэс ажилбар
#Тоног төхөөрөмжүүд

Аюулгүй мэдээ


алдуулалт

Бие даасан мэдээ алдуулах систем
Бие даасан мэдээ
алдуулах систем
Өндөр технологийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон
Өндөр технологийн тоног
төхөөрөмжөөр тоноглогдсон
Аюулгүй мэс ажилбарын систем
Аюулгүй мэс ажилбарын систем
Вонжин нь хүн хүний биеийн онцлогт тохируулж
ажилладаг тул мэдээ алдуулагч
эмч нар мэс засал эхэлснээс дуустал хамт оролцдог.
Бие даасан мэдээ алдуулах систем
Бие даасан мэдээ
алдуулах систем
Өндөр технологийн тө хөөрөмжөөр тоноглогдсон
Өндөр технологийн тө
хөөрөмжөөр тоноглогдсон
Аюулгүй мэс ажилбарын систем
Аюулгүй мэс ажилбарын систем
Вонжинд, хувь хүний биеийн онцлогт
тохируулж ажилладаг тул мэдээ алдуулагч
эмч нар ажилбар эхэлснээс ажилбар дуусах хүртэл оролцдог.

Мэс заслын өмнө

 • Эмнэлгийн дотоод үзлэгийн төв
  Эмнэлгийн дотоод үзлэгийн төв
  • Мэс заслын өмнөх үзлэгийн төв нь зүрхний цахилгаан бичлэг, цусны шинжилгээ,
   рентген зураг авалт гэх мэт төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсон учраас үйлчлүүлэгчид
   эмнэлгийн үзлэг шинжилгээг тохь тухтай орчинд нарийн хийлгэх боломжтой.
 • Өвчтний биеийн онцлогт тохируулсан сонгомол мэдээ алдуулалт
  Өвчтний биеийн онцлогт тохируулсан
  сонгомол мэдээ алдуулалт
  • Эрүүл мэндийн шинжилгээн дээр тулгуурлаж өндөр чанартай мэдээ
   алдуулалт хийгддэг. Бид үргэлж өвчтнийхөө аюулгүй байдлыг
   нэгдүгээрт тавьж ажилладаг.

Мэс заслын явц

 • Мэдээ алдуулалтанд бэлтгэх
  Мэдээ алдуулалтанд бэлтгэх
  • Өвчтөнүүд яг мэдээ алдуулалтын өмнөхөн сандарч айж эхэлдэг.
   Тиймээс мэдээ алдуулагч эмч, сувилагч сайтар тайлбарлаж өгсний дараагаар мэдээ алдуулалт хийгдэнэ.
 • 1:1 Мэдээ алдуулалт
  1:1 Мэдээ алдуулалт
  • Мэдээ алдуулагч эмч бүтэн ажилбарын явцад биеийн байдлыг
   хянаж ажилбарын өрөөнд цуг байдаг.
 • Мэдээ алдуулалтын түвшинг хянагч
  Мэдээ алдуулалтын түвшинг хянагч (МАТХ)
  • МАТХ нь ажилбарын дэргэдэх төхөөрөмж бөгөөд өвчтөний биеийн
   байдал ямар байгааг мэдээ алдуулагч эмчид хянах боломж олгох
   бөгөөд ингэснээр гарч болох хүндрэлүүдээс сэргийлэхэд тус болдог.

Мэс заслын дараа

 • Өвчтөнд зориулсан тусгай өрөө, мэдээ алдуулагч нарийн байнгын хяналт
  Өвчтөнд зориулсан тусгай өрөө,
  мэдээ алдуулагч нарийн байнгын хяналт
  Anesthesiologist Rounding
  • Давхар эрүү болон нүүрний хэлбэр засах ажилбарт зориулсан нөхөн
   сэргээх төв нь мэс ажилбарт зориулагдсан сэлүүхэн, тухтай ажилбарын
   өрөөтэй эрчимт эмчилгээний тасаг юм. Мөн манай мэдээ алдуулагч
   нар өвчтөнийг ойр ойрхон зайтай эргэж хянаж байдаг.
 • Нөхөн сэргээх өрөө
  Нөхөн сэргээх өрөө
  • Биеийн байдал тогтворжтол нөхөн сэргээх өрөөнд мэдээ
   алдуулагч эмч нарын хяналт, сувилагч нарын асаргаанд байна.