Хөгшрөлтийн эсрэг

Хөгшрөлтийн эсрэг Хөгшрөлтийн эсрэг

Утсаар татах арга

Татагч утас гэж юу вэ?

Энэ ажилбар нь төрөл бүрийн утаснуудыг ашиглаж арьсны
унжилтын байдал, арьсны төрөл зэргээс хамаарч хийдэг арга юм.
Өргөх ажилбар нь унжгар арьсыг өргөх, уян хатан чанарыг
сайжруулахад чиглэгдэнэ. Татагч утсыг ашиглахдаа утасны урт,
хэлбэр, татах чиглэл зэргийг тооцно. Бусад ажилбаруудаас
ялгаатай нь өдөр тутмын амьдралдаа шууд орох боломжтой
бөгөөд хавдах, эмзэглэх шинж тэмдэг багатай.
Мөн удаан хугацааны үр нөлөөтэй.

 • Long-lasting
  effects

 • Minimal bruising
  & swelling

 • Improves
  elasticity

 • Maximizes
  youth

Утсаар татах аргын зарчим

 • Утсаар татах аргын зарчим

  Утас арьсанд орсон үед эд гэмтэл авна. Гэмтсэн эдийн эдгэрэлтээр ихэнх эсүүд нөхөн төлждөг.
  Энэ үйл явц нь арьсны уян хатан чанар сэргэхэд тустай бөгөөд удаан хугацаанд үр нөлөөтэй
  аргад тооцогддог. Утасны бат бөх чанар нь арьсанд удаан хугацаанд хадгалагдаж үр нөлөөгөө
  барьсаар байдаг.

  Ажилбарын үр дүнг харьцуулахад бүх төрлийн арьсны залуу хүмүүс, дундаж насны хүмүүст үр
  дүн маш сайн харагддаг.

Эмчилгээний явц

Сонгосон газар