chỉnh hình sống mũi to

chỉnh hình sống mũi to

Tổng thể hài hòa của khuôn mặt
Đẹp tự nhiên!

 • Thời gian phẫu thuật
  Thời gian phẫu thuật

  1 tiếng 30 phút - 2 tiếng

 • Cắt chỉ
  Cắt chỉ

  Sau 1~ 2 tuần

 • Nhập viện
  Nhập viện

  Không cần thiết

 • Thời gian phục hồi
  Thời gian phục hồi

  Sinh hoạt bình thường
  sau khi cắt chỉ

 • Tái khám
  Tái khám

  2~3 lần

 • Gây mê
  Gây mê

  Gây mê ngủ / Gây mê toàn thân

Chỉnh hình sống mũi to
(Thu gọn xương mũi)
là gì?

Xương mũi tẹt, rộng, da dày là những yếu tố làm sống mũi to.
Chiều rộng của sống mũi có thể được thu gọn thông qua phương pháp cắt bỏ xương hai bên.

 • Gương mặt
  cân đối

 • Đẹp tự
  nhiên

 • Tổng thể
  hài hòa

Đặc điểm phẫu thuật chỉnh hình sống mũi to
(thu gọn xương mũi)

Đặc điểm phẫu thuật chỉnh hình sống mũi to Đặc điểm phẫu thuật chỉnh hình sống mũi to

Phương pháp phẫu thuật chỉnh hình sống mũi to
(thu gọn xương mũi)

 • Phương pháp phẫu thuật chỉnh hình sống mũi to 01

  Phương pháp 01 Có nhiều hướng và phương pháp thu gọn xương mũi khác
  nhau để giảm chiều rộng sống mũi

 • Phương pháp phẫu thuật chỉnh hình sống mũi to 02

  Phương pháp 02 Phương pháp thu gọn sống mũi khác nhau tùy thuộc vào độ rộng của xương mũi

Trước & Sau

 • TrướcSau

  Trước & Sau
 • TrướcSau

  Trước & Sau
 • TrướcSau

  Trước & Sau
 • TrướcSau

  Trước & Sau
 • TrướcSau

  Trước & Sau
 • TrướcSau

  Trước & Sau