Mở rộng khóe mắt ngoài

Mở rộng khóe mắt ngoài Đôi mắt sáng và to hơn

Mở rộng khóe mắt ngoài
Đôi mắt sáng và to hơn

 • Thời gian phẫu thuật
  Thời gian phẫu thuật

  khoảng 30 phút

 • Cắt chỉ
  Cắt chỉ

  Sau 7 ngày

 • Nhập viện
  Nhập viện

  Không cần

 • Vết mổ
  Vết mổ

  Bên trong kết mạc

 • Lưu trú tại hàn Quốc
  Lưu trú tại
  hàn Quốc

  7 ngày

 • Gây mê
  Gây mê

  Gây tê / gây mê ngủ

Mở rộng khóe mắt ngoài
là gì?

Vết mổ được thực hiện trên kết mạc bên trong của góc mắt ngoài,
giúp cho mắt nhìn rộng hơn theo chiều ngang.

Phương pháp này thường được kết hợp với mở rộng khóe mắt dưới để có
kết quả tối ưu mở rộng cả chiều dài và chiều rộng của góc mắt.

 • Không để
  lại sẹo

 • Thiết kế tỉ mỉ

 • Hiệu quả tối ưu

 • Mắt to tròn,
  sáng khỏe

Trước và sau
mở rộng khóe mắt ngoài

 • Phương pháp : Mở rộng khóe mắt ngoài & Nhấn mí

  Mở rộng khóe mắt ngoài & Nhấn mí
 • Phương pháp : Mở rộng khóe mắt ngoài & Nhấn mí

  Mở rộng khóe mắt ngoài & Nhấn mí
 • Phương pháp :
  Mở rộng khóe mắt ngoài & Mở rộng khóe mắt trong & Nhấn mí

  Mở rộng khóe mắt ngoài & Mở rộng khóe mắt trong & Nhấn mí
 • Phương pháp :
  Mở rộng khóe mắt ngoài & Mở rộng khóe mắt trong & Nhấn mí

  Mở rộng khóe mắt ngoài & Mở rộng khóe mắt trong & Nhấn mí
 • Phương pháp : Mở rộng khóe mắt ngoài & Nhấn mí

  Mở rộng khóe mắt ngoài & Nhấn mí

Hiệu quả lâu dài, áp cho tất cả các kiểu mắt

Loại bỏ các mô dẫn đến tình trạng da bị dính lại

Hiệu quả lâu dài, áp cho tất cả các kiểu mắt


Nhược điểm của phương pháp chỉnh hình khóe mắt ngoài là phần da bị
cắt bỏ trong quá trình hồi phục có thể bị dính lại với nhau.

Tuy nhiên, phương pháp mở rộng khóe mắt ngoài độc quyền
của Wonjin có thể ngăn chặn tình trạng này bằng cách loại
bỏ các mô dẫn đến tình trạng da bị dính lại.

Phương pháp mở rộng khóe mắt ngoài

 • Trước phẫu thuật Bước 01

  Trước phẫu thuật

 • Thiết kế chính xác Bước 02

  Thiết kế chính xác

 • Tái định vị góc mắt ngoài Bước 03

  Tái định vị góc mắt ngoài

 • Sau phẫu thuật Bước 04

  Sau phẫu thuật