Hỗ trợ trực tuyến

For phone enquiries : + 82.10.2408.3033

Mã ký tự mới*
 • Tư vấn đặt lịch

 • Thông tin đặt lịch

  Tên

  Số điện thoại

  Quốc gia

  E-mail

  Phần mong muốn phẫu thuật

  Đặt lịch lần/ ngày

 • * Vùng mong muốn

 • * Chọn ngày mong muốn

  Jan 2022
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          

  Không thể đặt lịch vào chủ nhật và các ngày lễ nghỉ

  Có thể gọi +82-10-2408-3033 để đặt lịch trong ngày

 • * Chọn thời gian mong muốn

  Giờ làm việc

  Thứ hai ~ thứ năm
  09:30 ~ 19:00
  Thứ sáu
  09:30 ~ 20:00 (extended hours)
  Thứ bảy
  09:30 ~ 17:00

  Không làm việc vào ngày chủ nhật và các ngày lễ nghỉ

 • captcha